Bengi Baydan lise öğrenimini TED Kdz. Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamlamıştır.
Ardından Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini burslu olarak kazanmış ve hukuk eğitimine
başlamıştır. Lisans eğitimi boyunca fikri mülkiyet ve dijitalleşmeye yönelik ilgisini fark eden
Baydan, bu yönde seçmeli dersler almış (Marka Hukuku vb.) ve yaz stajları gerçekleştirmiştir.


Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Londra Brunel
Üniversitesi’nde master/yüksek lisans eğitimi almıştır. Yüksek lisans eğitimi boyunca Fikri
Mülkiyet Hukuku ve Bilişim Hukuku kesişiminde çalışmalar yapmış, akademik yayınlar
çıkartmıştır. Akademik çalışmaların yanında yüksek lisans öğrencileri temsilcisi olarak 
seçilmiş ve bir yıl boyunca hukuk fakültesi yüksek lisans öğrencileri adına Üniversite’nin
konseylerinde ve toplantılarda yer almıştır. Aynı zamanda yabancı öğrencilere Peer-Leader
sıfatıyla mentorluk yapmıştır. Baydan, eğitim hayatı boyunca sayısı Model United Nations ve
Moot Courts etkinliklerine katılmış ve İspanya, Fransa, Yunanistan gibi çeşitli ülkelerde
üniversitesini temsil etmiştir.


Yüksek lisans tez konusu olarak 2019 yılında “Anglosakson Hukukunda Yapay Zeka
Üretimi Fikri Ürünlerin Telif Hakkı Sahipliği” konusunu seçmiştir. Tez boyunca yabancı
kaynaklar ile hukuk muhakemesini harmanlayarak Onur derecesiyle mezun olmuştur.
Mezuniyetinin ardından Birleşik Krallık Fikri Mülkiyet Ofisi UKIPO tarafından yayımlanan
görüş talebine istinaden Londra Brunel Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Dr. Hayleigh
Bosher ile Yapay Zeka ve Telif Hukuku hakkında UKIPO’ya sunulacak görüş yazısını
Üniversite adına hazırlamış ve iletmiştir.


Türkiye’ye dönmesinin ardından çeşitli konferans ve seminerlerde yapay zeka alanında
konuşmalar gerçekleştirmiş, eğitimler vermiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Bilişim Hukuku
Yüksek Lisans Programında Kişisel Verilerin Korunması Hukuku dersi kapsamında Yapay
Zeka ve Hukuk dersi vermiştir. Bir dönemlik bu dersin tüm sorumluluğu Baydan’a ait olup;
müfredattan sınav sorularına kadar idari görevleri de üstlenmiştir.


İstanbul ve Adana Baro Dergileri başta olmak üzere birçok dergi ve yayına yapay zeka ve

hukuk hakkındaki makaleleri ve akademik çalışmaları ile katkı sunmuştur.

Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Konferansında "Telif Hukuku Ekseninde Deepfake" konulu

ortak tebliğ sunmuş ve ardından ilgili tebliğ konferansta yer alan diğer akademisyenlerin

makaleleri ile birlikte kitap formunda yayımlanmıştır.


Bengi Baydan günümüzde bilişim hukuku alanında avukatlığa devam ederken özellikle

yapay zeka alanında da akademik çalışmalar yapmakta ve yayınlar üretmektedir.